versio software

Programy na zamówienie

Firma versio software istnieje na rynku od grudnia 2007 roku. Od momentu powstania podstawowym obszarem jej działalności jest dostarczanie klientom zindywidualizowanego oprogramowania, dostosowanego do rzeczywistego przebiegu procesów biznesowych.

Mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania firmy, jej bardzo dużym atutem jest doświadczenie. Osoby odpowiedzialne za tworzenie oprogramowania w firmie versio software mają ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu tego typu aplikacji. Podstawowym produktem firmy versio software jest platforma programowa, na której tworzone jest oprogramowanie przeznaczone dla klientów. Aktualnie platforma ta umożliwia tworzenie oprogramowania desktopowego. Obecnie działalność firmy zorientowana jest jednak na zmianę modelu, w jakim oferowane są produkty. Zadaniu temu ma służyć udostępnienie platformy programowej jako e-usługi. Pozwoli to na tworzenie zindywidualizowanego oprogramowania bez bezpośredniego kontaktu z klientem.

Na migrację oprogramowania i wdrożenie e-usług firma versio software uzyskała wsparcie Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Programy europejskie

Aktualnie realizujemy projekt wdrożenia konfigurowalnych e-usług, w ramach którego planujemy stworzenie platformy dla świadczenia tego typu usług. Na projekt ten uzyskaliśmy wsparcie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.1.

Firma nasza uczestniczy także w programie "Inwestuj w innowacje", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.3, mającym na celu ułatwienie dostępu do inwestorów, zainteresowanych inwestycjami w perspektywiczne przedsięwzięcia innowacyjne, znajdujące się w fazie start-up.

Ze względu na innowacyjny charakter prowadzonych projektów firmie naszej udało się przenieść siedzibę do Inkubatora Przedsiębiorczości zlokalizowanego w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-PARK – przedsięwzięciu sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Kontakt

     

Dziękujemy bardzo za wysłanie do nas wiadomości.